ساختار سازمانی شرکت

ساختار سازمانی

اعضای هیئت مدیره

آقای علیرضا خوشدلی

موسس و مدیر عامل شرکت تولیدی قطعات محوری آذرآبادگان

alireza.khoshdeli@gmail.com

آقای توحید خوشدلی

عضو هیئت مدیره

خانم زهره آبادیان فرد

عضو هیئت مدیره

معاونین و مدیران شرکت قطعات محوری آذرآبادگان

آقای علیرضا مظفرزاده

مهندس ساخت و تولید

Alireza.Mozaffarzadeh77@gmail.com

آقای مجید پناهی

مهندس ساخت و فروش

majid.panahi57@gmail.com

 

آقای علی قهرمانی

مدیر برنامه ریزی و تولید

خانم فاطمه تیرانداز

مدیر  امور مالی

خانم شعله یاوری

حسابدار و مدیر خرید و فروش

Yavari.sholeh@gmail.com

 

خانم افروز آقا زاده

سرپرست کنترل کیفیت

roshanafrouz@yahoo.com