محصولات ما

شافت

 

میل ماهک

 

گیت سوپاپ

 

بوش راهنمای سوپاپ

 

شافت رابط پوسته اکسل عقب به بازویی

 

 

میل دنده

 

 

پین

 

 

بوش

 

 

محور اهرم دنده واسطه دنده عقب گیربکس پیکان

 

 

قطعه فاصله انداز

 

 

بوش بلبرینگ لبه دار سر محور

 

 

گژین پین

 

 

بوش بلبرینگ بدون لبه سرمحور

 

 

بوش چاکدار دیسک ترمز

 

 

مهره زیر بوش چاکدار دیسک ترمز

 

 

بوش های کوچک بوژی و جعبه یاتاقان

 

 

بست بوش گردگیر

 

 

قطعه پیج و مهره سگدست MD523

 

 

سرسره بغل بوژی

 

 

مغز رابط سوپاپ ضد لغزنده ترمز

 

 

صفحه دوار برنجی مجموعه ضد لغزنده ترمز

 

 

صفحه مدور چاکدار مجموعه ضد لغزنده ترمز

 

 

مجموعه مونتاژی ضد لغزنده طرح کنور آلمان

 

 

میله بادامک سیستم ترمز کنور

 

 

بوش گردگیر واگن باری رومانی

 

 

صفحه مدور چاکدار مجموعه ضد لغزنده ترمز